Automatische en gepersonaliseerde communicatie naar uw patiënten

Beschrijving

Communications automatiques et personnalisées vers vos patients

Berichten worden automatisch per sms en/of e-mail verstuurd, zoals u dat vooraf hebt bepaald.
Sms-herinneringen zorgen voor een drastische vermindering van gemiste afspraken.
Bevestigingse-mails en sms’en stellen uw patiënten gerust over hun komende afspraak.
Automatische herinneringen voor vervolgafspraken zorgen ervoor dat uw patiënten terugkomen.
Communicatiecampagnes gericht aan al uw patiënten of aan bepaalde patiënten zijn ook mogelijk.

Media

Gallery

Scroll naar top