Société de Médecine Dentaire

Société de Médecine Dentaire

Over ons

SMD is de wetenschappelijke en professionele vereniging van tandartsen in België. Haar statuten bepalen dat haar voornaamste doel is bij te dragen tot de vooruitgang van de odontostomatologische wetenschap en de ontwikkeling van de tandheelkunde, in het bijzonder door:

bevordering van onderwijs en onderzoek
de organisatie van alle wetenschappelijke activiteiten
samenwerking bij de voorlichting en opvoeding van het publiek
professionele verdediging
contacten met de officiële autoriteiten

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top