Chambre Syndicale Dentaire

Chambre Syndicale Dentaire

Over ons

Chambre Syndicale Dentaire (CSD) is de beroepsorganisatie die de Franstalige en Duitstalige tandartsen in België vertegenwoordigt.

HET DOEL VAN DE VERENIGING IS :
– de beoefenaars van de tandheelkunde te groeperen in een organisatie voor beroepsbescherming die de vrije beoefening van de tandheelkunde bepleit
– de bevolking te informeren en op te voeden over mondhygiëne en gezondheid
– het organiseren van opleidingscursussen en seminars, alsmede van professionele en wetenschappelijke conferenties het met alle middelen trachten te bewerkstelligen en uit te lokken dat door alle bevoegde autoriteiten maatregelen worden genomen die zij in het belang van haar leden nuttig acht
– de vertegenwoordiging, bescherming en verdediging van de belangen van haar leden te verzekeren, alle materiële en morele activiteiten te bestuderen, aan te moedigen en te verrichten die nuttig kunnen zijn voor haar leden
– het centraliseren van alle informatie betreffende het beroep van tandarts en het documenteren van zijn leden en het publiek
– de toepassing en de weerslag van sociale, fiscale en andere wetgeving op het beroep van tandarts te bestuderen
– om haar leden te verdedigen voor elke gerechtelijke of andere instantie
– een geest van broederschap, solidariteit en beroepsdiscipline onder haar leden te stimuleren
– de morele positie van de tandheelkunde te verdedigen tegen al diegenen die door hun daden, geschriften of woorden de eer van de beroepsgroep dreigen aan te tasten

Onze missie

De CSD verdedigt de belangen van haar leden door zitting te nemen in alle organen waar de aanwezigheid van beoefenaars der tandheelkunde vereist is, met name in de verschillende commissies van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de Raad voor de tandheelkunde.

Zij heeft ook zitting in de internationale besluitvormingsorganen van de Europese Unie via de Europese Raad van Tandartsen (ECD), op mondiaal niveau in de Wereldfederatie van Tandartsen (FDI), en in de Europese regionale organisatie van de FDI.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top