Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Nomenclatuur in vogelvlucht

Georganiseerd door VVT 
9:30-11:00

Taal: Nederlands

Bedoeling is met de toebehoorders even de kleine lettertjes van de nomenclatuur eens te overlopen. Aandacht zal vooral gaan naar mogelijke verkeerde interpretaties en interpretaties dewelke reeds aanleiding gaven tot terugvordering door de Dienst geneeskundige controle en evaluatie.

Ook worden enkele aanvullingen gegeven inzake terugbetalingen waar veel collegae schijnbaar niet van op de hoogte zijn vb spalken na trauma, opereerstreken en de mogelijke cumul inzake nomenclatuur.

Na de voordracht is er gelegenheid tot vraagstelling aangaande nomenclatuur.

Spreker:
Marc Seijnhaeve

Accreditering:
10 accrediteringseenheden in DG 2

Schrijf u in:
https://www.vvt.be/dentex-2018

Éénlijn.be

Georganiseerd door VVT
11:30-13:00

Taal: Nederlands

éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners.
Via informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learning en een hulplijn worden zorgverstrekkers aangemoedigd en ondersteund, teneinde de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg.

Doelstellingen éénlijn.be

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking & gegevensdeling rond de patiënt in de gezondheidszorg.
  2. Het delen van gegevens bevorderen door de registratie ervan in het eigen softwarepakket te verbeteren en de belangrijkste eGezondheidsdiensten te leren gebruiken (ICT gebruiken).
  3. Met het oog daarop de gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten en van de eGezondheidsdiensten ondersteunen en bevorderen.

Spreker:
Leen Hulshagen

Schrijf u in:
https://www.vvt.be/dentex-2018

CAD/CAM: Hot topic in de tandheelkunde

Georganiseerd door VBT
10:30-12:00

Taal: Nederlands

De technologische vooruitgang is razendsnel gegaan en de digitale revolutie staat aan de deur van elke tandarts. De opkomst van steeds betere en snellere intra orale 3D scanners heeft er toe geleid dat steeds meer tandartsen de weg van de digitalisatie inslaan. Deze lezing biedt een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen. 

Spreker:
Wouter Reybrouck

Accreditering:
10 AE in DG 7 

Schrijf u in: 
Registreer u voor het seminarie

 

INTEGRATIE VAN DIGITALE TECHNIEKEN EN BIOLOGISCH RESTAUREREN OP IMPLANTATEN

Georganiseerd door UDB
18:00-18:45

“Digitale integratie van techniek én communicatie zijn een cruciale factor geworden in de hedendaagse tandheelkundige behandelingen.

De connectie tussen de tandarts en de tandtechnieker is daardoor in een ander stadium van ontwikkeling gekomen. Konden we 5 jaar geleden nog net doen of digitalisering nog lichtjaren voor ons uit ligt, hedentendage zijn de meesten van ons zich er terdege van bewust dat de ‘digitale slag’ niet gemist mag worden.

Diagnostiek, planning, het maken van keuzes en de uitvoering van die plannen kunnen digitaal in teamverband worden gedaan.

Kortom, digitalisering is hard op weg een vaste plaats in te nemen bij het indiceren en uitvoeren van eenvoudige én complexe casuïstiek. Eenieder die de digitale slag wil maken heeft nu de mogelijkheden om een volledig systeem te integreren in zijn dagelijkse praktijkvoering.

In mijn optiek zal het de connectie versterken tussen 2 beroepsgroepen die absoluut niet zonder elkaar kunnen als ze mikken op de hoogste kwaliteit.

So, why aren’t you worth it ?”

Spreker:
Michiel Wouters

Accreditering:
Niet geaccrediteerd

Quoi de neuf docteur ?

Georganiseerd door SMD
09:00-10:30

Taal: Frans

Biofilm et désinfection, un changement de paradigme / Une détermination systématique du pronostic d'une dent
Biofilm et désinfection, un changement de paradigme (45 min.)

Après un bref rappel de la notion du biofilm, les conséquences sur les procédures de désinfection, de sa présence dans les lignes d'eau de nos installations et dans les aspirations chirurgicales et pompes à salive, seront présentées.

Ceci mènera à l’exposé des risques et des accidents déjà répertoriés ainsi qu’à un rapide tour d'Europe (et du monde) des législations et recommandations de bonne pratique concernant les procédures de stérilisation.

 

Une détermination systématique du pronostic d’une dent (45 min.)

La société flamande d’endodontie (FSfE vzw) a développé une application pour iPad, le “Digital Dentist”. Avec cette application il est possible de déterminer rapidement le pronostic des dents basé sur la dentisterie « evidence-based » et les normes d’excellence de référence en vigueur. Les nombreuses illustrations, dont chacune peut être agrandie en plein écran, aident le dentiste à expliquer la situation et la nécessité de traitement au patient. Le résultat est un choix réfléchi parmi les options de traitement possibles qui mène à un patient motivé et satisfait

 

Sprekers:
Marc Fournier / Luk Daneels

Accreditering:
Domaine : 6-parodontologie
Unités d'accréditation : 10

Schrijf u in:
http://www.dentiste.be/EvenementDetail.aspx?id=809

Quoi de neuf docteur ?

Georganiseerd door SMD
11:00-12:30

Taal: Frans

Empreintes numériques : des généralistes partagent leur expérience

Le secteur dentaire voit apparaître de nombreuses nouveautés dans de nombreux domaines sans éviter celui des empreintes. Les scanners intra-oraux, imprimantes 3D et autres outils numériques, présents sur le marché depuis plusieurs années, connaissent actuellement un véritable boom. Nous en retrouvons aujourd’hui dans de nombreux centres universitaires mais également dans de nombreuses pratiques privées allant de 2 à 8 fauteuils. 

 

Sprekers:
Pierre Delmelle / Marc Nacar / Bertrand Lambert

Accreditering:
Domaine : 7-prothèse, occlusion
Unités d'accréditation : 10

Schrijf u in:
http://www.dentiste.be/EvenementDetail.aspx?id=809

DENTEX
BRUSSELS EXPO
BELGIEPLEIN 1 B - 1020 BRUSSELS
+32 (0)9 241 94 46
INFO@DENTEX.BE

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer