Nomenclatuur in vogelvlucht

Georganiseerd door VVT 
9:30-11:00

Taal: Nederlands

Bedoeling is met de toebehoorders even de kleine lettertjes van de nomenclatuur eens te overlopen. Aandacht zal vooral gaan naar mogelijke verkeerde interpretaties en interpretaties dewelke reeds aanleiding gaven tot terugvordering door de Dienst geneeskundige controle en evaluatie.

Ook worden enkele aanvullingen gegeven inzake terugbetalingen waar veel collegae schijnbaar niet van op de hoogte zijn vb spalken na trauma, opereerstreken en de mogelijke cumul inzake nomenclatuur.

Na de voordracht is er gelegenheid tot vraagstelling aangaande nomenclatuur.

Spreker:
Marc Seijnhaeve

Accreditering:
10 accrediteringseenheden in DG 2

Éénlijn.be

Georganiseerd door VVT
11:30-13:00

Taal: Nederlands

éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners.
Via informatie- en opleidingssessies, webinars, e-learning en een hulplijn worden zorgverstrekkers aangemoedigd en ondersteund, teneinde de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg.

Doelstellingen éénlijn.be

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking & gegevensdeling rond de patiënt in de gezondheidszorg.
  2. Het delen van gegevens bevorderen door de registratie ervan in het eigen softwarepakket te verbeteren en de belangrijkste eGezondheidsdiensten te leren gebruiken (ICT gebruiken).
  3. Met het oog daarop de gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten en van de eGezondheidsdiensten ondersteunen en bevorderen.

Spreker:
Leen Hulshagen

 

CAD/CAM: Hot topic in de tandheelkunde

Georganiseerd door VBT
10:30-12:00

Taal: Nederlands

De technologische vooruitgang is razendsnel gegaan en de digitale revolutie staat aan de deur van elke tandarts. De opkomst van steeds betere en snellere intra orale 3D scanners heeft er toe geleid dat steeds meer tandartsen de weg van de digitalisatie inslaan. Deze lezing biedt een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen. 

Spreker:
Wouter Reybrouck

Accreditering:
10 AE aangevraagd in DG 7 

 

INTEGRATIE VAN DIGITALE TECHNIEKEN EN BIOLOGISCH RESTAUREREN OP IMPLANTATEN

Georganiseerd door UDB
18:00-18:45

Inhoud over de conferentie volgt binnenkort.

Spreker:
Michiel Wouters

Accreditering:
Niet geaccrediteerd

Quoi de neuf docteur ?

Georganiseerd door SMD
09:00-10:30

Taal: Frans

Biofilm et désinfection, un changement de paradigme / Une détermination systématique du pronostic d'une dent
Biofilm et désinfection, un changement de paradigme (45 min.)

Après un bref rappel de la notion du biofilm, les conséquences sur les procédures de désinfection, de sa présence dans les lignes d'eau de nos installations et dans les aspirations chirurgicales et pompes à salive, seront présentées.

Ceci mènera à l’exposé des risques et des accidents déjà répertoriés ainsi qu’à un rapide tour d'Europe (et du monde) des législations et recommandations de bonne pratique concernant les procédures de stérilisation.

 

Une détermination systématique du pronostic d’une dent (45 min.)

La société flamande d’endodontie (FSfE vzw) a développé une application pour iPad, le “Digital Dentist”. Avec cette application il est possible de déterminer rapidement le pronostic des dents basé sur la dentisterie « evidence-based » et les normes d’excellence de référence en vigueur. Les nombreuses illustrations, dont chacune peut être agrandie en plein écran, aident le dentiste à expliquer la situation et la nécessité de traitement au patient. Le résultat est un choix réfléchi parmi les options de traitement possibles qui mène à un patient motivé et satisfait

 

Sprekers:
Marc Fournier / Luk Daneels

Accreditering:
Domaine : 6-parodontologie
Unités d'accréditation : 10

Quoi de neuf docteur ?

Georganiseerd door SMD
11:00-12:30

Taal: Frans

Empreintes numériques : des généralistes partagent leur expérience

Le secteur dentaire voit apparaître de nombreuses nouveautés dans de nombreux domaines sans éviter celui des empreintes. Les scanners intra-oraux, imprimantes 3D et autres outils numériques, présents sur le marché depuis plusieurs années, connaissent actuellement un véritable boom. Nous en retrouvons aujourd’hui dans de nombreux centres universitaires mais également dans de nombreuses pratiques privées allant de 2 à 8 fauteuils. 

 

Sprekers:
Pierre Delmelle / Marc Nacar / Bertrand Lambert

Accreditering:
Domaine : 7-prothèse, occlusion
Unités d'accréditation : 10

DENTEX
BRUSSELS EXPO
BELGIEPLEIN 1 B - 1020 BRUSSELS
+32 (0)9 241 94 46
INFO@DENTEX.BE

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer